Presentació de les Jornades.

Conferència inaugural. Per Fullana. Monti-sion durant el segle XIX: d'escola de gramàtica a santuari popular.

Jaume Vadell Adrover, Damiana Amengual Sastre i Maria Adrover Fiol. Fertilitat química de les terres agrícoles de Porreres.

Jaume Vadell i Maria Adrover Fiol. Toposeqüències dels sòls de Son Jordi (Porreres).

Guillem Mas Gornals i Joan Sorell Juan. La pedrera de Sa Mola des Monjos:una calcària plioquaternària d'extrema duresa.

Francesc Canuto Bauçà. Històries d'ametles. L'Ametler d'en Verdera.

Miquel Tomàs Burguera i Cristina Mas Riera. Els llamps i la seva relació amb les pluges intenses de Porreres (1994-2010).

Gabriel Alomar Garau, Josep Fortesa Bernat i Jordi Amengual Oliver. Els vents locals de Porreres i els seus aprofitaments agraris.

Maria Antònia Llull Estarellas. El valor del paisatge porrerenc en el marc del conveni europeu del paisatge.

Guillem Rosselló Bordoy. La prehistòria de Porreres segons el catàleg de 1967.

Jaume Cardell Perelló i Alexandre Font Jaume. El Sarcòfag de Son Porquer, a Porreres.

Jaume Sastre Moll. Tresors amagats a Mallorca, el cas de Porreres (segle XIV). I posada en comú i debat del divendres.

Magdalena Cerdà Garriga. La promoció artística de la família Dusai al Santuari de Monti-sion de Porreres.

Isabel Munar Català. Algunes notes sobre la indumentària de la dona a Porreres (ss. XV-XVI).

Gabriel Vives Ferrer. El retaule de l'oratori de l'Hospitalet de Porreres.

Maria Barceló Crespí. Fra Joan Cervera i Garcies, trinitari (1702-1767).

Núria Planas Novella. L'educació a Porreres durant el segle XIX.

Josep Villalonga Morell. Algunes dades referents als Pagos a partir de la comptabilitat (1877-1936).

Bartomeu Garí Salleras. Un exemple d'associacionisme mutualista. El Porvenir de Porreres.

Miquel Àngel Veny Mestre. 75è aniversari del Club Columbòfil de Porreres.

Antònia Xamena Lliteres. El teatre a Porreres.

Mª Antònia Nicolau Rosselló. El monument del bisbe Campins. El reconeixement d'un poble.

Agustina Ferrer Ferrà. Evolució dels canvis en la parla col·loquial a Porreres.

Sebastià Melià Mora. El jesuïta porrerenc, pare Bartomeu Melià i Lliteres.