Coral de Porreres, Coro de la 3ª edat

Videos referents a la Filharmònica Porrerenca

Aires de Monti-sion, S'Estòl Porrerenc, Trobades d'Escolas...

Grup Foganya, Porreres 1936....