Estudi i aprovació de l'operació d'endeutament d'acord amb el RD 4/2012 pel finançament del pagament a proveïdors.

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=qK6kRUUqoTE{/youtube}