El 1818 Joaquim Verd, prevere de la parròquia de Porreres sol·licitava al bisbe l’autorització per a establir una casa d’ensenyança per a les nines. A la que hi podrien viure donzelles, naturals de la vila o de fora en un retir i obligades a l’ensenyança i a l’observança de la regla de les terciàries de Sant Francesc. Segons exposava, Maria Móra filla de Rafel Móra i Joana Maria Móra filla de Cristòfol Móra, havien sol·licitat permís per poder dur l’hàbit descobert segons les normes d’algunes de les congregacions.

La senyora Esperança Barceló Mesquida, filla de Sebastià Barceló i d’Anna Mesquida, deixà a les germanes Maria Lluïsa Móra, filla de Rafel Móra i de Margalida Verger i a Sor Maria Àngela Móra, filla de Cristòfol Móra i Joana Maria Móra, terciàries seculars de Sant Francesc la seva casa al carrer d’En Sala. S’havien de comprometre a ensenyar la doctrina cristiana i costura. Esperança Barceló es reservava el dret de viure allà amb la seva criada fins a la seva mort. Morí el 1822.

L’any 1866 sols quedaven dues germanes Sor Antonina Anna Móra i Sor Francisca de Paula Móra i la novícia sor Mercè Picornell. Per indicació del bisbe, s’agregaren a la Congregació de les Filles de la Misericòrdia, terciàries franciscanes. D’aquesta congregació hi anà Sor Úrsula Ginard com a superiora i Sor Plàcida Tous com a mestre de nines.

El 1890 fou beneïda la nova capella dedicada a Sant Francesc. Alguns anys més tard, Miquel Mulet i Bàrbara Verdera, cediren al convent una casa adjunta on es construïren l’escola i la nova capella. Les despeses foren pagades de la manda pia de Bàrbara Móra.

El 1910 s’eixamplà de nou amb una porció de casa que havia estat de Joan Sampol.

Les monges franciscanes abandonaren el convent el 1960.

EL 1974 fou transformat en residència i se’n feren càrrec les monges de la Caritat. La primera junta de la residència va estar formada pel batle, el rector, el capellà Joan Picornell, la mare superiora, el regidor delegat Sion Rosselló, Gabriel Cerdà Piña, Fernando Ribas de la Cueva, Josep Roig Salleres, Lluís Ribas de la Cueva, Miquel Barceló Mas i Bartomeu Barceló Picornell. Per Sant Roc de 1974 fou inaugurada la residència.

L’equip de govern per les festes de Sant Roc de l’any 2000, atorgaren la medalla d’or del poble de Porreres a les monges de la Caritat de la Residència.

DSCF0025
DSCF0026
DSCF0025
DSCF0026
1/2 
start stop bwd fwd