Els pous públics constitueixen una imatge certament familiar a qualsevol poble i són una bona mostra de l’anomenada arquitectura popular. Fa anys, compliren una destacada funció provien d’aigua persones i bestiar. Alguns han canviat el coll o la corriola, però la forma no ha variat gaire.

De manera tradicional, s’ha dit que els pous d’aquestes característiques són d’època islàmica, tot i que no hi ha documentació al respecte.

Probablement hi havia més pous públics dels que coneixem actualment. L’Ajuntament de Porreres ha anat restablint i restaurant els pous públics.

Pou De Son Mora

Pou_mora

Coll cobert amb capella. De forma cilíndrica. Murs de paret seca. Té una travessa de fusta a l’interior de la capella. Estava adossat a una caseta esbucada. Sense piques.

Pou d’Amunt

Pou_amunt

Pou de forma arrodonida adossat a una paret interior de l’edifici de l’antic Escorxador. Amb la construcció de l’escorxador Municipal l’any 1928, el pou quedà dins el recinte d’aquesta infraestructura, adaptant-se la seva estructura externa a l’edificació. Actualment l’edifici es troba destinat a Biblioteca pública, quedant al pou a la vista de tots els usuaris.

Pou de Banyeres

Pou_banyeres

L’estructura de la font està molt malmesa. Entre les herbes es poden veure algunes piques i la sèquia. El pou de Banyeres es troba situat al cami vell de Porreres, molt a prop hi trobam la font de Banyeres.

Pou de la Dama

Pou_dama

Situat al carrer que du al mateix nom. Aquest pou és un dels més destacables del nucli urbà de Porreres i fou restaurat el 1993 amb la inclusió de nous pilars, enreixat de protecció i retolació.

Pou des Horts

Pou_horts

És al cantó entre el carrer des Vent i el carrer dels Horts. És en propietat privada, però l’ús de l’aigua és públic.

Pou de Sa Carrera

Pou_carrera

A principis del segle XVI ja era conegut amb aquest nom. Fou restaurat l’any1994. Es referen les parets exteriors i s’hi col·locaren unes travesses d’ullastre a la boca. S’hi col·locà una rajola on es llegeix: Pou de Sa Carrera. Patrimoni cultural: Ajuntament de Porreres.

Pou de Betlem

Pou_betlem

Pou cobert amb capella cilíndrica de paret en verd, d’obertura arquitravada. Té una pica dins la paret d’on brolla l’aigua a l’abeurador de fora que de pedra viva rectangular. El coll està tancat amb branques. És, segurament, el pou més formós del poble, encara que estigui molt amagat.

Pou de Sa Placeta

Pou_placeta

Està situat a la placeta de Santa Catalina Tomàs, un dels llocs més ben cuidats de Porreres. També ha estat restaurat i una de les obres consistí en retornar-hi l’abeurador (que era a la plaça dels Toros).

Sembla que aquest podria tractar-se del Pou Collell. En document de 1512 consta que Bartomeu Sitjar posseïa mitja corterada de terra que confrontava amb una sort de terra de Guillem Desmàs, ciutatda vocata lo pou Collell. Sembla que podria tractar-se d’una antiga sínia.

Pou Celat

Pou_celat

El nom del Pou Celat pot procedir d’un antropònim medieval, però si és anterior a la conquesta com sembla al estar situat a la vora d’un poblat talaiòtic, és possible que el topònim correcte sigui Pou Celat.

Pou de Son Pau

Pou_pau

Pou d’estructura rectangular de paredat en verd a tres dels laterals i un de marès. Dos pilars d’una sola peça de marès. Travesser d’ullastre amb corriola de ferro.Reixat de fusta reforçat amb una portella de fusta i branques.Dues piques velles de pedra de forma irregular amb un forat per deixar sortir l’aigua. Podria tractar-se d’una antiga sínia.

El 1994 es restaurà, es netejà de vegetació espontània i s’encimentaren uns clivells al coll. Es col·locà el reixat d’ullastre. Es col·locaren les rajoles que diuen: “Pou de Son Pau. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Porreres”.

Pou de Son Cota

Pou_cota

És un dels que están més ben conservats i és en un camí públic. Cap al 1995 es va restaurar. La ubicació de les piques no es sap si era l’original.

Pou des Pagos

Pou_pagos

L’any 1994 fou restaurat, gairebé no en quedava res de l’original, només el forat del pou, cobert de branques i soques. Es veia un forat allargat com el de les sínies. S’ha afegiren pedres als graons de l’escala. Al pou s’aixecaren les parets del coll. S’adobaren les parets de l’entorn i es va condicionar el portell que dóna a la tanca d’abaix. S’afegiren dues piques, una d’abeurar i una més petita pel poal. També s’hi posà una soca amb corriola, l’enreixat i una fermadora. Es col·locà la rajola que n’indiquen el nom.

Pou Florit

Pou_florit

Està dins el nucli urbà, al carrer del mateix nom.

Pou Nou

Pou_nou

És a la cruïlla de la sortida del poble cap a Monti-sion i la ronda de circumval.lació, que era l’antic camí de Marina. Ha sofert diferents remodelacions, la darrera s’ha dut a terme el 2000. A més, s’ha fet una reproducció de les piques que hi havia abans.

Pou dels Riquers

Pou_riquers

Pou de coll circular, deformat per una ampliació del camí. Té una part arrodonida de paret en verd i l’altra recta de maresos. El 1976 fou reformat. Es desmantellà el primitiu coll de pedres i es substituí per totxos moderns i es canvià la forma del coll que abans era arrodonida. S’hi col·locà la inscripció: “Pozo de la Villa. 18-3-1976.

Pou Juà

Pou_jua

Està situat al camí que va cap a Son Lluís. Es troba entre batzers i canyes.

Pou Bò o de Son Jordi

Pou_bo

Coll de planta circular amb dos pilars de pedra seca. La travessa és d’ullastre, amb corriola de fusta. El reixat de protecció és de ferro. Té una pica de forma quadrada tota d’una peça, clavada al terra per uns ferros damunt un graó de pedres. Es troba al límit del terme amb el de Sant Joan. Va ser restaurat el 1993, quan pràcticament només quedava una filada de pedres.

Pou de Son Cudem

Pou_cudem

Pou de coll circular que es troba vora el Coll d’en Cerdà a la camí de Son Lluís a la dreta. Recentment ha estat reconstruït. S’ha indicat des de la carretera.

Pou De Can Puça

Pou_pusa

Pou antic al que es va fer el coll nou a finals dels anys noranta del segle XX. Aquest pou sembla que estaria situat a Can Puça, que estava situat al carrer de l’Hospital allà on ara hi ha La Caixa. Quan el carrer de l’Hospital es va eixamplar, el pou quedaria situat al bell mig del carrer. La casa de La Caixa es va construir a la dècada dels anys cinquanta del segle XX.

Pou Des Baulenes

Pou_baulenes

Es troba entre batzers i canyes. Coll de paredat en verd. Els pilars estan coronats per una pedra de major tamany. Travesser de fusta.

Pou De Son Orell

Pou_orell

Es troba al camí de Son Orell que passa per avant les cases i arriba a Son Barbut.

Pou De Son Orellet

Pou_orellet

Pou de coll de paredat en sec i dos pilars rectangulars que sustenten una travessa de fusta. Té dues piques a la part dreta. El pou de Son Orellet situat al costat de les cases, és d’ús públic.