El Museu i Fons Artístic fou iniciativa de Joan Mesquida i Anna Ferrando, els quals l’agost de 1982 feren donació de divuit peces i uns mesos més tard, augmentaven la seva aportació amb divuit peces més. Anualment i durant les festes de Sant Roc, es va rebent obres donades pels artistes, galeries i particulars. Malgrat això, no fou fins el 1985 quan es creà una comissió assessora i l’any posterior quedava inaugurat oficialment el Museu. El Museu fou inaugurat el 14 d’agost de 1986 en un primer moment s’instal·là a la seu de l’Ajuntament.

Donada l’envergadura de la col·lecció es feu palesa la necessitat de trobar un nou emplaçament que permetés l’exposició de més peces. El 10 d’agost del 2002 es va inaugurar la nova seu a l’antic edifici de l’Hospital, casa que fou donada pel prevere Agustí Font en favor de l'Ajuntament i del rector de Porreres perquè servís d’hospital i de convent per a les Germanes de la Caritat que n’havien de tenir cura.

Actualment el museu compta amb una de les més completes col·leccions d’art contemporani de prestigiosos autors nacionals i estrangers que poden contemplar-se a Mallorca, ressaltant Cándido Ballester, Dionís Bennàssar, Jim Bird, Remigia Caubet, Coll Bardolet, Dalí, Macedowski, Pilar Montaner de Sureda, Pere Pujol, Riera Ferrari i Tarrassó, entre molts d’altres.