L'edifici conegut amb el nom popular de sa Cortera és una casa d'origen medieval que mostra dues plantes d'alçat; té portal de llinda, amb un frontó triangular amb l'escut de la família Llompart. A l'esquerra hi ha una finestra i dos travessers de fusta. El nom indica que es destinava a magatzem de grans.