Plaça de la Vila

Fins a la seva reforma al 2009, la Plaça era quadrada, amb alguns bancs i arbres.

L’actual reforma ha suprimit els distints nivells que marcaven la plaça, voravies i viaris. El projecte de Carrasco s’anomena Encontres i pretén integrar dos elements preexistents com són l’Església i la Plaça, l’esperit i l’humà. En aquest sentit, s’han donat formes rodones a les que fan referència a allò diví i les ortogonals a les humanes. S’ha pretès estendre la plaça del poble a tot un espai que fomenti les relacions i encontres entre les persones. La zona de la placeta de l’església, presenta un cercle que vol simbolitzar la projecció al terra del rosetó de la façana de l’església. A la zona de l'antiga plaça, al terra, s’hi troba dibuixat amb materials de distint color, el ca que representa Sant Roc. Hi ha quatre fonts que representen les font i torrents del terme i una palmera com la que trobam a l’escut de Porreres.

Valors simbòlics de la Plaça i l’avinguda del Bisbe Campins

La Plaça és l’espai per excel·lència de les festes de Porreres des de temps immemorials. Per les festes de Sant Roc s’hi col·loquen garlandes de paperines per a mostrar que està de festa.També és el lloc de congregació per a les festes de les Beneïdes de Sant Antoni, la processó de l’encontre, el Corpus, Sa Fira, etc.

També es el lloc on es celebra el mercat dels dimarts, on alhora que es compra es converteix en lloc de trobada.

 

 Plaça d'En Mora

Plaça quadrangular distribuïda en dues zones. A la part dreta s’hi troba la zona de jocs infantils i a l’esquerra la zona de trobada.

 

plasa mora01

 

plasa mora02

plasa mora03

 

Carrer i Placeta de l’Hospital

hospital01

 

Espai urbà constituït pels carrers de l’Hospital i Nunó Sans. Permet la contemplació de l'església de l’Hospitalet des de la Plaça.

En el passat aquesta plaça era el centre neuràlgic de la vila, a l’Hospital es reunien els jurats de la vila, s’hi trobava la casa Bel·la i possiblement el celler reial.

hospital02

L’any 2002 s’empedrà el carrer de l’Hospital des de l’Avinguda del Bisbe Campins fins al carrer de la Caritat, amb la conseqüent peatonalització.

hospital03hospital04

 

Plaça de Santa Catalina Tomàs

Placeta poligonal distribuïda amb parterres de formes curvilínies amb bardisses retallades a un metre. L’element més destacat és el pou que és el que formà la placeta, al seu voltant s’hi conserva l’empedrat original. Vora el pou s’hi troben bancs de pedra en arc.

Fins els anys 60, un altre element destacat d'aquest espai era una de les creus de terme que delimitaven el casc urbà, que fou enderrocada per un camió que descarregava esquerda per a la pavimentació del carrer entre 1957 i 1959.

El 1993 es recuperà el seu abeurador que abans estava a un pou de la plaça de toros.

 

Carrer de l'Almoina

El carrer de l’Almoina té l’inici a la Plaça de l’Església i el final al carrer d’En Cerdà.

És conegut amb el nom de l’Almoina, perquè s'ha trobat una referència directa amb aquest nomel 1408 a un document de venda d’una casa per part de Nicolau Tomàs a Mateu Agost que afronta amb una via pública amb la casa de Rafel Xamena, la casa de Joan Riera i amb "domibus elemosine dicte parrochie". Pel seu caràcter representatiu, aquesta institució era una fita important dins la vila, i el 1518 ja s’havia popularitzat el nom de carrer de l'Almoina.

Al segle XVIII s’hi establí el quarter de la Companyia de Dragons, fet pel qual es començà a canviar l’antic topònim pel del carrer del Quarter. A finals del segle XX es retornà al seu topònim històric. 

Placeta de l'Església

placeta esglesia01

 

Placeta de traça irregular que es forma davant l’església, entre el començament del carrer d’En Sala, del Carrer Nou, del carrer del Pont i de la Rectoria. Un dels edificis més bells de la vila Can Renya (actual Bar Can Miquel) està situat en aquesta placeta, a la cantonada amb el carrer de l’Almoina. 

La Placeta de l'Església és l’escenari de l'Encontre per les festes de Pasqua, de l’amollada de coloms per part dels membres de la Colombòfila i era el lloc des d’on s’amollaven els focs artificials.

 

placeta esglesia02

 

Placeta Creu d'Es Pont

Està situada a la confluència entre els carrers d’Agustí Font i del carrer des Pont. Forma l’entorn a la Creu des Pont.

 

Placeta Molí de N'Amengual.

Plaça de forma triangular. A l’acabament del carrer de Sa Galla s’hi troba el molí  de N’Amengual i una reproducció d’una sínia. A la part més ampla s’hi troben bancs i una zona de jocs infantils.

Des del 2002, el molí de n'Amengual és la seu de la Denominació d’Origen de vins del Pla i llevant de Mallorca.

El 2003 s’hi instal·là l’escultura La forja, donada per la seva autora Miquela Vidal, en commemoració del 50 anys de la construcció de la carretera de Monti-sion.

 

Placeta del Pou Florit

La placeta del Pou Florit es troba al final del carrer que porta el mateix nom. L’espai té forma poligonal, formant un triangle que està remarcat per les lloses de les voravies.

L’espai que envolta al pou, és un dels més antics de la vila. El Pou Florit apareix documentat el 1406.

A la plaça hi havia una creu semblant a les dels goigs que durant la Segona República fou tomada per un camió que descarregava raïm al cup a un celler que hi havia allà devora.

El 2003 es dugueren a terme les reformes del Pou Florit que fou subvencionada per la Conselleria de Medi Ambient i Natura del Consell de Mallorca i també amb un donatiu particular de Coloma Noguera Melià.