El fundador de la congregació, Rafel Sitjar, presentà al bisbe una sol·licitud el 1866, per poder servir als empestats i ensenyar doctrina cristiana als nins. Li fou cedida la casa anomenada Can Gorbo (devora del Pou Florit) davant l’antiga posada dels Agustins.

L’any 1873 ja tenia casa al carrer de Lluís.

Ell 24 d’octubre de 1874 adoptaren les regles de les Terciàries Franciscanes i començaren a anomenar-se Germans de la Caritat. Terciaris de Sant Francesc. L’ordre es va estendre a Costitx, Sineu i Manacor.

El 26 d’octubre de 1893, el diari deia que s’havia inaugurat, a Porreres, el nou local destinat a escoles gratuïtes a càrrec dels Germans Terciaris de Sant Francesc, on assistiren uns 160 nins.

El 1923 s’uniren als Germans de La Salle.

A la façana una làpida commemorativa sustentada sobre mènsules i rematat per l’escut de la vila on es llegeix:

EN EL I CENTENARIO DE LA FUNDACION

DE LOS H.H. DE LA CARIDAD. TERCIARIOS

DE S. F. DE ASIS. EN PORRERAS 8-9-1866.

DEDICADOS A ENSEÑAR A LA JUVENTUD

Y ALA ASISTENCIA DE LOS ENFERMOS.

EL AYUNTAMIENTO EN PLENO

PROCLAMA HIJOS ILUSTRES

A LOS BENEMERITOS Y ABNEGADOS

H. RAFAEL SITJAR SERVERA. FUNDADOR

H. PEDRO J. SERVERA ROIG

H. ANDRES NICOLAU BALLESTER

ANNO DOMINI MCMLXVII

EN ESTA ESCUELA LEVANTADA POR NUNIFICENCIA

DE LA IL. DAMA DOÑA BARBARA MORA BARCELO

Y LA FAMILIA MULET VERDERA

EJERCIERON LOS H.H. APOSTOLADO DOCENTE

HASTA EL 8-9-1923 EN QUE SE FUSIONARON

CON LOS H.H. DE LA SALLE

L.D.

DSCF0028
DSCF0029
DSCF0028
DSCF0029
1/2 
start stop bwd fwd