Aquest edifici possiblement fou l’antiga posada dels Pagos. Des del segle XIX fins a les darreries dels anys 60 s'hi instal·là el quarter de la Guàrdia Civil.

Es tracta d’un edifici funcional, d’estil regionalista i factura molt senzilla, sense elements decoratius. A partit dels anys 70 s’hi han realizat millores, com és l’adequació dels espais als nous usos.

El 1986 es feren obres de millora al Centre de Serveis de la Tercera edat, El 1988 es realitzava la contractació per a l’obra de la Sala Polivalent de Cultura per a la Joventut. El 2002 es realitzaren millores al centre sanitari amb l’ajut de la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern Balear i el 2003 amb l’ajut del Consell de Mallorca, s’arreglà el pis damunt la sala polivalent.

A hores d'ara hi trobam instal·lades l'oficina de Correus i la Sala Polivalent. Les dependències de la Biblioteca Municipal i el Centre Universitari foren traslladades a l’edifici de l’Escorxador. La sala utilitzada per la biblioteca situada al primer pis del carrer Veiet, núm, 17 és ara la seu social de l'Agrupació Cultural de Porreres.