Edifici aïllat d’estil regionalista en forma d’U d’una planta a la nau central i dues ales laterals.

Des del segle XIX, la Guàrdia Civil ocupava el local de l’Antic Quarter situat al carrer Veiet. L'any 1964, l’Ajuntament de Porreres va decidir cedir una part dels terrenys del molí d’En Jordi, on s'havia d'edificar la nova Escola Graduada de Porreres l'any 1936. La nova caserna de la Guàrdia Civil fou utlitzada com a tal des del 1968 fins el1989, després fou tancada i posteriorment, adaptada per a ésser usada com a local per als joves des del 2006. A hores d`ara, hi ha instal·lada l'escoleta de nines i nins Sa Sitra