Aquesta instal·lació d'esbarjo va ser construida dins el solar de l'antic camp de futbol de N'Hereveta, lloc on jugava l'equip de futbol Unió Esportiva Porreres. El camp es va estrenar per les festes de Pasqua de 1924 i fou benït pel Rector Soler. L'any 1981, la Unió esportiva va traslladar els seus encontres a un nou recinte, el camp Municipal de Ses Forques.

El parc de N'Hereveta està situat vora l'antic edifici de l'Escorxador Municipal, està estructurat en un espai quadrangular. A l’extrem oposat a l’entrada s’hi troba un escenari d’obra que serveix per a dur-hi a terme concerts i altres actuacions. Davant l’escenari s’ha deixat una zona lliure per al públic.

El recinte fou inaugurat el dia 12 d'agost de 1998. Els terrenys foren regalats al poble de Porreres per Josep Roig Salleras de Son Amat, aleshores batle del municipi.