Des de l’any 1671 la Casa de la Vila de Porreres va estar situada a la Plaça a la casa que actualment ocupa el restaurant S'Escrivana, abans bar Can Toni. L'any 1939 va traslladar les seves dependències a la posada dels Monjos.

La posada dels Monjos o Can Sitjar és l'actual seu de l’Ajuntament. No en sabem la data exacta en què s’edificà, però és segur que l’any 1878 ja estava construïda. Aquesta informació ve donada als plànols d’alineació del carrer del Call realitzats per Joaquim Pavía, en els quals s’assenyala que aquesta era una casa nova.

Cap als anys vint del segle passat, les necessitats d’espai de la casa Consistorial conduïren a que s'iniciassin les gestions per tal d’adquirir una nova seu. Es considerà que l’emplaçament idoni era Plaça, motiu pel qual l’any 1928 s’intentà adquirir Can Sitjar. Finalment, el consistori va comprar l'immbole acabada la Guerra Civil, del qual en va mantenir la façana original i es reformà l’interior per a adaptar-lo a les noves necessitats funcionals.