La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca ha publicat aquest dijous a la Plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública la licitació de les obres d'ampliació del CEIP Escola Nova de Porreres. El projecte surt a licitació per més de 2,7 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos.

Aquesta obra és una de les actuacions previstes en el Pla d'infraestructures educatives 2016-2023 ( PIE 2016-2023), un projecte que convertirà el centre en un CEIP de dues línies (6+12), en solucionarà els problemes d'espai i beneficiarà els 424 alumnes del centre.

Les obres preveuen la construcció d'un nou edifici adherit a l'existent, que es desenvolupa en una planta soterrani , una planta baixa i una planta pis. El nou edifici tindrà forma d'ela i s'ubicarà a la zona d'entrada. També s'ha projectat un nou corredor que comunicarà els diferents espais.

El projecte farà actuacions a les aules d'infantil, que s'amplien amb volums destinats a lavabos. A la vegada, està prevista la reforma de les instal·lacions de la resta de banys existents. També s'actua al pati del centre, que es pavimenta de bell nou i es dota d'arbres i bancs.

Una vegada publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació.

Enllaç a l'original:

https://www.arabalears.cat/partforana/escola-porreres-conselleria-educacio-ministeri-hisenda-nova_0_2507749337.html