Unió de Pagesos de Mallorca ha publicat una oferta de treball al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), en la qual ofereix 180 llocs de feina per a la campanya agrícola a diferents zones de Mallorca, com Palma, Manacor, Porreres, Felanitx, Vilafranca, Sineu i altres poblacions del Pla de l'illa.

En concret, l'oferta està destinada a peons agrícoles per a dur a terme tasques d e preparació de terrenys, sembra, recollida i manipulació d'hortalisses. A més, es requereix una sèrie de condicionants com experiència de sis mesos com a peó agrícola, bona condició física, disponibilitat per a treballar a l'exterior, possibilitat de mobilitat per desplaçar-se al centre de treball i comprensió oral del català o castellà.

El període d'inscripció a l'oferta és del 29 de gener al 22 de febrer de 2020 ambdós inclosos. El contracte que s'ofereix és temporal de set mesos de durada, amb una jornada completa de 40 hores setmanals. El salari que s'especifica és el corresponent al salari mínim interprofessional amb dues pagues prorratejades.

Enllaç a l'original:

https://www.arabalears.cat/economia/Unio-Pagesos-Mallorca-selecciona-diferents_0_2394960585.html