Sha de començar a utilitzar a partir del proper dia 2 de febrer

Porreres 13 de gener de 2016 LAjuntament de Porreres ha iniciat una campanya informativa porta a porta per donar a conèixer i explicar el funcionament de la modificació de lordenança de residus consistent en la implantació de la coneguda com a bossa vermella per llençar les escombraries no reciclables, és a dir, el rebuig, una fracció que es recull cada dimarts.

Dues tècniques es presenten aquests dies a les cases de Porreres per explicar el funcionament de la bossa vermella. Amb aquesta visita lliuren les 20 bosses gratuïtes i un imant informatiu. Una vegada acabades les bosses gratuïtes, es podran adquirir a lAjuntament pagant un import de 80 cèntims la unitat.


Donades les dimensions de la bossa i la producció de rebuig que té cada família es preveu que la despesa de la taxa fixa i variable sigui inferior a limport pagat per una família al 2015 sempre i quan els residus es separin correctament.

A partir de dimarts 2 de febrer de 2016 tot el rebuig shaurà de treure amb la bossa vermella. Aquest també shaurà demprar per dur el rebuig al Parc Verd. Els bolquers es poden treure cada dia de recollida de la fracció orgànica, dins una bossa blanca devora el poal.

Des de lAjuntament de Porreres recorden que a la bossa vermella de rebuig i va la pols dagranar i bosses daspirador; Cendra i llosques de cigarretes; Excrements danimals domèstics; restes de vaixella i estris trencats; fulletes dafaitar i tot allò que no és material reciclable.

REDUCCIÓ DUN 15 %

Els objectius de la mesura són, bàsicament, afavorir la reducció dels residus i fomentar la recollida selectiva; augmentar la implicació de ciutadans i empresaris en la nova política de gestió dels fems, fent-los pagar pel volum de deixalles que generen i, sobretot, adequar la taxa a les despeses del servei que es presta actualment.

Laplicació daquesta bossa vermella, segons les previsions, permetrà rebaixar la taxa de tractament a tots els habitatges i comerços fins a un 15%. Així, un habitatge en sòl urbà que ara paga 17601 passarà a 14961 euros (-15%) mentre que a sòl rústic es passa de 145 a 116 euros (-20%).

Perquè aquesta reducció sigui possible, sha de reduir la quantitat de rebuig que ara per ara suposa encara un 50 per cent. Per això saplica un sistema més just, que premia a les persones que sesforcen per reciclar.