Els veïnats i veïnades de Porreres podran decidir el destí de 100.000 euros en inversions en els pressupostos participatius del 2018. El procés s’ha iniciat amb la publicació del calendari que marca les diferents fases del procés i que ha de culminar amb la inclusió dels projectes elegits i votats pels ciutadans en els pressupostos del proper any.

Fins al 6 de juliol es realitza la campanya informativa. Des del 6 a l’11 de setembre es poden presentar projectes. Des del 12 al 25 de setembre s’entra en la tercera fase d’exposició pública de les propostes seleccionades i, finalment, es votaran i presentaran els projectes seleccionats entre 26 de setembre i el 10 d’octubre.

Els pressupostos participatius són una de les accions que preveu el Pla Director de Participació Ciutadana de Porreres (PDPC) i que marca les directrius i accions a dur a terme entre 2017 i 2020 en matèria de participació ciutadana.

La batlessa de Porreres, Francisca Mora, explicà que per a dur a terme aquests pressuposts participatius es crearà una comissió amb els tècnics municipals que tendrà cura de la viabilitat de les propostes i emetrà un informe. Finalment, els projectes o iniciatives que quedin es posaran a votació pública i els guanyadors s’inclouran els pressupostos per a la seva execució l’any 2018.

Els ciutadans poden participar a títol particular o a través d’associacions i entitats. Poden fer-ho persones empadronades i també altres ciutadans que tenguin una propietat presentant DNI i rebut de l’IBI.

Moltes altres accions que proposa el PDPC estan encaminades a impulsar òrgans de participació permanent, consultius i de coordinació en el marc de diferents consells i comissions com ara d’entitats, de circulació, d’infants i adolescents, d’igualtat, de comunicació, de cultura, d’esports entre altres.

Enllaç a l'original:

http://www.arabalears.cat/xarxa_local/veinats-Porreres-decidiran-sobre-inversions_0_1817818386.html