Hem trobat per internet els interessantíssims vídeos fets per Orestes Pérez dels sequers i tot el que els envoltava en els anys 80 del segle passat a Porreres.