L'Ajuntament de Porreres ha contractat un servei de desbrossament i neteja de tots els camins públics del municipi. Aquest servei compta amb un pressupost de 75.000 € i conclou el 31 de desembre de 2020. L'empresa adjudicatària ha estat Urbient.

Aquesta empresa eliminarà les males herbes presents en les voravies així com la neteja de marges i talussos dels camins, bé per mitjans mecànics (tractor-desbrossador) o manuals. La neteja dels marges del camí consisteix en l'extracció dels residus, mala herba, arbustos, herbes, etc. Així mateix, també netejarà els voltants dels pous públics consisteix en el desbrossament, l'extracció dels residus, mala herba, arbustos, herbes en un radi de 3 metres de cada un dels pous municipals.

La batlessa de Porreres, Fracisca Mora, explicà que "aquest contracte és per a la neteja de camins públics. Ara l'empresa els anirà netejant per ordre de necessitat. Demanam als veïnats que si tenen notícia d'un camí públic que necessita aquestes tasques de manteniment, ens ho comuniquin per tal de tenir-ho present". Mora destacà "l'esforç econòmic que fa l'Ajuntament per tal de mantenir els camins nets i en condicions".

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/lajuntament-de-porreres-contracte-un-nou-servei-de-desbrossament-i-neteja-de-camins-publics