El tancament de la residència no ha estat decisió precipitada, sinó tot el contrari: molt meditada, estudiada i molt mala de prendre, atès que la residència és un lloc molt estimat per a tots els porrerencs i porrerenques.
Però és una empresa privada i el servei que ofereix és totalment deficitari. El cost anual és de 434.351,72€ any i a més l'edifici no compleix la normativa exigida per dependència quant a estructura: accessibilitat i barreres arquitectòniques, entre d'altres.

Des de fa un any aproximadament el Consell Parroquial i la Comissió de la Residència ha estat en contacte amb el departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Porreres, per tal d'intentar trobar alternatives i no haver de tancar. Amb aquest objectiu s'han mantingut diferents reunions tant amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca com amb el Govern de les Illes Balears.

Una d'aquestes alternatives que va ser valorada pel Consell Parroquial i es va comunicar a la Conselleria de Benestar Social seria poder ubicar el centre de dia a l'edifici del carrer Sala, un servei que fa anys reclamam. La Consellera de Benestar Social i els seus tècnics varen visitar l'edifici i ho veien amb bons ulls, però per dur-ho a terme es necessita que el Bisbat cedeixi a l'Ajuntament l'edifici per 30 anys, ja que si no és així l'administració, ni el Govern i l'Ajuntament poden invertir doblers públics dins propietat privada.

Una altra alternativa que s'ha posat en consideració és que el Bisbat fes donació l'edifici a l'Ajuntament per tal de donar continuïtat al servei de residència, suposant això reformar l'edifici i treure a concurs públic la gestió a una empresa privada. Aquesta alternativa era la més efectiva a l'hora d'evitar el tancament de la residència i no haver de reubicar els ancians. Es va redactar un esborrany de conveni entre l'Ajuntament i la parròquia perquè el Bisbat pugui donar el seu vistiplau. Tanmateix, amb aquest model de gestió privada, la residència deixaria de complir el servei social que ha tengut fins ara per als usuaris del nostre municipi.

Entre i entre tramitació la gestora de la parròquia (consell parroquial, voluntaris/es, gestor econòmic i assessor laboral) i a causa d'una sèrie d'avaries que s'han anat acumulant (s'ha espatllat l'ascensor i els aires condicionats) a més de manca de subvencions de dependents, no ha pogut donar continuïtat al servei i ha comunicat al servei d'inspecció de l'IMAS el seu tancament. Segons normativa han de donar tres mesos perquè es puguin reubicar els ancians a altres residències i també es pugui negociar i indemnitzar als treballadors/es. Així el tancament es faria efectiu el 30 de novembre i si no s'hagués pogut trobar lloc per tots els usuaris es mantindria oberta fins al 30 de desembre. Ja s'ha parlat amb els/les treballadors/es i s'estan reunint individualment amb totes les famílies per explicar-los les opcions que tenen a l'abast.

Davant aquesta situació, de les alternatives plantejades, la més viable és que l'edifici passi a acollir el centre d'estades diürnes, tot i que encara ens manca el vistiplau del Bisbat. L'opció d'assumir la gestió per part de l'Ajuntament havent de reformar l'edifici i treure la gestió a concurs públic, no és la més adient pels interessos generals dels usuaris de Porreres, ja que la gestió passaria a ser d'una empresa privada.
Des del Consell de Mallorca ja han informat que ajudaran en tot el que puguin per donar plaça, sempre segons la disponibilitat, a totes aquelles persones que no tenguin opció per anar a una altra residència o no puguin contractar servei d'atenció domiciliària.

Per part de l'Ajuntament s'ha fet tot el que ha estat possible per tal de trobar una solució, sempre tenint en compte que les limitacions pel fet que l'edifici i la gestió són privats. Així mateix,la batlessa de Porreres, Francisca Mora, demanarà que, a banda del centre de dia, s'ofereixi també el servei de centre de nit.

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/nota-sobre-el-tancament-de-la-residencia-de-porreres