En el BOIB núm. 95 de 2/8/2018 s'ha publicat l'edicte d'exposició pública dels següents projectes:

- Vial de connexió entre el carrer de la Santa Creu i el carrer Pont
- Drenatge del camí de Sa Marina

El termini d'exposició pública és de 15 dies hàbils fins al 27 d'agost de 2018.

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/exposicio-publica-els-projectes-de-la-nova-cirumvallacio-i-del-drenatge-del-cami-de-sa