Tretze municipis de la Mancomunitat del Pla i els de Porreres, Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Artà, Capdepera i Felanitx signaren ahir divendres els respectius convenis amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), mitjançant els quals reben una aportació que garanteix el manteniment i funcionament de la xarxa de serveis socials.

Es tracta del darrer grup de municipis de Mallorca que s’adhereixen al projecte de suport que financen la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern i el Consell.

Els ajuntaments són la primera porta d’entrada per a l’accés dels ciutadans i ciutadanes als serveis socials. Però, a les entitats locals, el finançament propi a través del pressupost ordinari no els és a bastament per atendre un servei que de cada dia té més demanda.

En total, la Conselleria de Serveis Socials i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) destinaran enguany un total d’11,3 milions d’euros per finançar els serveis socials comunitaris bàsics en tots els municipis de Mallorca. D’aquesta quantitat, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació n’aporta 8,9 milions i l’IMAS 2,4 milions.

Per demarcacions geogràfiques, Palma ha rebut enguany 3,8 milions, la comarca de Tramunta i la de Migjorn, 2,9 milions, la del Raiguer 2,4 milions i les del Pla i Llevant 2,2 milions.

Paràmetres d’asignació d’ajuda

L’IMAS va recordar ahir que cada municipi rep una ajuda en funció d’una sèrie de paràmetres, com són la població, la taxa d’envelliment, la població juvenil i el nombre de residents immigrants. L’aportació supramunicipal suposa un 70% de la despesa que els ajuntaments poden destinar a programes socials de diversos àmbits, com contractar educadors socials i donar suport als centres de dia.

Enllaç a l'original:

https://www.arabalears.cat/partforana/Govern-Consell-completen-convenis-municipis_0_2021797881.html