El bon clima entre pobles veïns permet crear vincles cooperatius com els que acaben de segellar tres municipis de la comarca del Pla de Mallorca, que presenten característiques socioeconòmiques semblants. Porreres, Algaida i Montuïri s’han posat d’acord a promocionar les varietats i els productes agroalimentaris de proximitat “com una alternativa complementària a la del mercat convencional, alhora que fomentar i potenciar l’artesania”.

La primavera del 2018, els tres municipis habilitaran les seves places més emblemàtiques per instal·lar-hi un mercadet itinerant amb la denominació Dissabtes de PAM a PAM. La idea sorgí d’una xerrada informal entre el batle de Montuïri i les batlesses de Porreres i Algaida, de tres partits diferents. Aquests dies estant validant el projecte a través de l’aprovació en els plens respectius del conveni de col·laboració, rere el qual, segons explica la batlessa d’Algaida, Maria Antònia Mulet, “hi ha una gran feina i col·laboració entre els agents d’ocupació i desenvolupament local” dels tres municipis. Està previst que aquesta setmana vinent Montuïri aprovi la seva adhesió. Porreres i Algaida ja ho han fet.

Reglamentació

El mercat itinerant té perfilat un reglament que estableix les normes de concurrència i el seu funcionament. Està previst que obrin de 9 a 13 hores els tres primers dissabtes de cada mes a un poble diferent: el primer a Porreres (P), els segon a Algaida (A) i el tercer a Montuïri (M), amb aquest ordre de celebració s’ha donat registre a la marca ‘de PAM a PAM’.

En principi, es començarà amb vuit parades, tres de productes agroalimentaris bàsics amb una oferta dirigida a cobrir les necessitats de la ciutadania que no pot adquirir productes essencials entre setmana al seu mercat municipal; tres de productes singulars, dirigit tant a la ciutadania en general com a segones residències de l’entorn i turistes; i dues d’artesania no alimentària per a un públic heterogeni. No obstant això, cada poble pot variar el nombre de paradetes per raons d’interès públic, amb el vistiplau dels altres dos municipis.

Els Dissabtes de PAM a PAM oferiran: fruites, verdures, embotits, conserves, plantes i flors, com a productes agroalimentaris bàsics; i com a singulars: aliments ecològic registrats (també d’altres territoris), begudes (vi de zones productives properes, cervesa artesanal, licor...) i productes de la terra (oli, mel, confitures, tàperes, galetes d’oli...). A l’apartat d’artesania no alimentària, s’obre la porta a artesans de llata o espart, teles, fang, cosmètica natural, or, plata, bijuteria i fusta.

El principal complement de l’activitat comercial amb producte de proximitat que pretén fomentar el mercat itinerant és que s’oferirà una activitat lúdica que pot ser de caràcter cultural, social o turístic. Aquesta oferta podrà ser individual o compartida. El reglament obre la possibilitat al fet que, depenent de l’època en què es dugui a terme el mercat, s’hi puguin incloure algunes parades que representin o commemorin un dia o una temporada especial de l’any.

L’atorgament de les autoritzacions de venda es farà mitjançant un convocatòria pública, simultània als tres municipis, en els taulers d’anuncis i a les planes web. Les concessions de venda tindran una periodicitat en funció de la tipologia del producte i podrà ser anual en cas de mercaderia agroalimentària bàsica; trimestral prorrogable a un any si es tracta de productes del territori, i el mateix període en cas de productes artesanals no alimentaris. També es pretén que la tipologia de les parades sigui homogènia amb una estructura de fusta.

Comissió de valoració

Una comissió de valoració i de seguiment vigilarà el compliment de tots els requisits exigits als venedors i que han de permetre remarcar la diferenciació del mercat Dissabtes de PAM a PAM de la resta de mercats convencionals que tenen lloc a cada municipi i que són: a Porreres els dimarts, a Algaida els dimarts i divendres, i a Montuïri, els dilluns. Aquesta comissió estarà integrada, segons indica el conveni de col·laboració, per les tres agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) de cada ajuntament.

Promocionar el territori i l’artesania d’una manera viva i lúdica és l’objectiu que ha lligat el compromís entre aquests tres municipis de la comarca del Pla, dos d’ells (Porreres i Algaida) els més poblats, per tal de “fomentar la compra agroalimentària de proximitat i qualitat”.

L’empresa Focalizza, consultora especialitzada en el desenvolupament de projectes de comerç de proximitat, ho constata a l’estudi realitzat a aquesta demarcació territorial del centre de Mallorca. “Un mercat de venda no sedentària itinerant entre els tres municipis és el marc més adequat per dur a terme aquesta nova iniciativa, d’una banda perquè els altres productes ja tenen el seu espai en els mercats municipals i, de l’altra, perquè aquesta col·laboració suposa una important reducció de costos derivats de la implementació del mercat Dissabte de PAM a PAM i afavoreix la creació de sinergies beneficioses per a tots tres municipis”, explica l’empresa.

El mercat s’estrenarà a finals de febrer o principis de març, a les portes de la primavera vinent.

Una aposta ferma pels cultius ecològics i l’artesania local

La proposta de fomentar el producte de proximitat i, per tant, els negocis locals permetrà obrir un nou canal a la comercialització de productes ecològics i també d’artesania. Que hi ha consciència en la defensa dels productes tradicionals criats o elaborats amb les arts ancestrals i amb respecte al medi ambient ho constata el fet, per exemple, que a Porreres hi hagi la seu de l’Associació de Productors d’Agricultra Ecològica (Apaema), reforçada pel mercat ecològic que a mitjan mes d’abril té lloc als carrers més cèntrics d’aquesta vila. Algaida tampoc queda endarrerida en el foment del comerç local i organitza mercadets de caire artesanal, a més d’exposicions artístiques amb la participació de nombrosos creadors que troben un espai en locals públics o privats que el mateix Ajuntament els cerca. Ara, de la mà d’aquest dos municipis, Montuïri vol fer un bot i diversificar l’oferta, també comptant amb el producte local.

Enllaç a l'original:

https://www.arabalears.cat/premium/societat/Porreres-Algaida-Montuiri-vincles-PAM_0_1917408326.html