El SOIB llança el programa Joves Qualificats destinat a joves d'entre 18 i 29 anys amb FP superior o títol universitari. La convocatòria preveu llocs de feina en empreses i fundacions públiques com ara IB3, IB Joventut, Fogaiba, IBANAT, Fundació Esport Balear, F. Dependència, SITIBSA, Banc de Sang, IDISBA, Geibsau, etc.. L'objectiu és incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades.
Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d'aquesta manera millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral. Més informació a l'enllaç a la web del Govern de les Illes balears. També adjuntam vídeo del programa.

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/programa-del-soib-amb-llocs-de-feina-joves-qualificats-sector-public-dentre-18-i-29-anys