Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10670/595936/aprovacio-definitiva-del-pla-especial-d-ajudes-201

Aprovació definitiva del pla especial d'ajudes 2017-2018 a les corporacions locals de Mallorca per a obres i serveis de competència municipal.Num registre 6490.pag 18676-18696