Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10669/595842/resolucio-de-revocacio-parcial-de-les-ajudes-r1-de

Resolució de revocació parcial de les ajudes, R1 de data 10 de maig de 2017, per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019.Num registre 6395.pag 18225-18227