Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10668/595750/resolucio-del-conseller-de-treball-comerc-i-indust

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 6 de juny de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017.Num registre 6304.pag 18053-18069