Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10663/595015/aprovacio-d-aportacions-economiques-als-ajuntament

Aprovació d’aportacions econòmiques als ajuntaments de població superior a 4.000 habitants i inferior o igual a 8.000 habitants i als Ajuntaments que no varen obtenir ajuda a l’anterior fase per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències.Num registre 5570.pag 16569-16572