L’Ajuntament de Porreres durà a terme l’adequació i adaptació a la normativa vigent de l'enllumenament públic municipal, un projecte que tendrà un cost de 58.711,92 euros. Aquesta quantitat és finançada al cent per cent pel Consell de Mallorca dins un pla especial d’inversions financerament sostenibles.

La regidora d’Energia, Coloma Bover, explica que aquest projecte consistirà a “revisar totes les instal·lacions de l’enllumenat públic amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica reduint el seu consum elèctric, així com l'actualització de diversos components i equips obsolets o deficients existents en les instal·lacions municipals”.

Bover apunta que l’objectiu és que les instal·lacions compleixen tots els requisits de seguretat que li són exigibles i disposin de la corresponent certificació d'idoneïtat emesa per l'Organisme de Control Autoritzat amb resultat favorable.

Aquest projecte ha estat adjudicat a l’empresa de Pedro Grimalt i s'ha tramitat com un contracte menor d'obres amb invitació a 12 empreses capacitades per contractar. Es varen rebre tres ofertes i, segons informe tècnic emès el 16/3/2017 per l’enginyer municipal, es va considerar que la proposta de l’empresa finalment guanyadora resultava la més avantatjosa per l'administració, ja que “ofereix un manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació d’enllumenat públic, reparacions per urgència i preveu la substitució de les lluminàries, que comprenen la sortida del poble fins al camp de futbol, a la tecnologia led. Les lluminàries proposades ofereixen una qualitat i durabilitat superior a la de les altres ofertes presentades”, s’apunta en la justificació de contractació.

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/lajuntament-de-porreres-adequara-lenllumenat-public-la-normativa-vigent