Adjutam la documentació sobre la convocatòria de les proves per a obtenir els certificats oficials de coneixements de Llengua Catalana.

Termini d'inscripció: del 21 de març al 2 d’abril de 2017
Lloc de les proves: Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Maó, Eivissa i Formentera
Data de les proves escrites:

20 de maig: B1, C1 i LA
27 de maig: A2, B2 i C2

Data de la prova oral: 9 de setembre

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/convocades-les-proves-obtenir-els-certificats-oficials-de-llengua-catalana