Adjuntam les convocatòries de llocs de feina a diferents administracions de les Illes Balears que ja han estat publicades al BOIB.

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/convocatories-de-llocs-de-feina-diferents-administracions-de-les-illes-balears