El departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca durà a terme millores en els punts crítics de la seva competència que provocaren inundacions en les passades pluges del mes de desembre i gener i també milloraran altres indrets problemàtics en matèria de circulació i seguretat.

Enginyers i un tècnic de l’esmentat departament es desplaçaren fins a Porreres i, acompanyats per la batlessa, Francisca Mora, visitaren els punts problemàtics. La batlessa explica que “prengueren nota i posaran en marxa les solucions que siguin factibles de forma immediata però n’hi ha d’altres més complexes que s’hauran de dur a terme més endavant però la cosa més important és que, pel que fa a carreteres, tenim els problemes identificats”.

Pel que fa a les despeses d’aquestes millores o obres que s’hagin de dur a terme, Mora apunta que “hi haurà algunes que aniran a càrrec del Consell de Mallorca segons disponibilitat econòmica i altres que pagarem de forma conjunta”.

SIS PUNTS

Dels indrets on serà necessària una intervenció n’hi ha quatre que foren els més problemàtics els dies de les pluges i dos són millores en seguretat viària.

1) Reparació i millora de la rotonda del Cementiri Municipal per evitar l’acumulació d’aigua que baixa del camí de Banyeres.

2) Actuació enfront del camí de Marina (via que ve del parc de n’Hereveta cap a la ronda) que acull l’aigua que arriba des del camí de Son Jorbo.

3) Actuació a la rotonda del Pou Nou per evitar les inundacions que causa a aquest indret i al primer tram de carretera que arriba fins al carrer Major.

4) A la carretera de Llucmajor, solucionar un problema existent a l’alçada del camí de Son Valls que s’inunda a causa de defectes estructurals en la construcció i fa que els residents quedin incomunicats. En aquest sentit, cal recordar que el ple de l’Ajuntament de Porreres va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal del PSIB-PSOE mitjançant la qual demanava una revisió i solució dels problemes causants de les inundacions en general i especialment al camí de Son Valls.

5) També es col·locarà un pas per a vianants a la ronda a l’alçada de l’escoleta municipal sa Sitra per garantir el pas amb seguretat.

6) A l’única corba de la ronda de Porrera se cercarà una solució a la velocitat que duen els cotxes quan arriben des de la zona de Vilafranca, ja que hi ha hagut diferents accidents per excés de velocitat. Els tècnics pensen que és per un problema visual amb les marques viàries pintades al ferm de la carretera.

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/el-consell-de-mallorca-arreglara-punts-de-carreteres-que-causaren-inundacions