L’Ajuntament de Porreres ha elaborat un pla municipal de millora del sanejament i drenatge urbà del municipi. El regidor d’Urbanisme i Manteniment, Jaume Martorell, explica que “l’objectiu d’aquest ambiciós projecte és comptar amb un document que ens serveixi de guia, un diagnòstic del funcionament de la xarxa de drenatge i de sanejament urbà per definir les actuacions necessàries per adequar-la a les necessitats actuals i futures de tot el municipi”.

L'àmbit geogràfic del treball es va centrar en el nucli urbà de Porreres amb l'actual estructura urbana i addicionant les previsions de desenvolupament urbanístic contingudes en les normes subsidiàries del municipi.

En una primera fase es va recopilar tota la informació disponible de les conduccions existents, ja sigui el seu traçat, material amb el qual es va construir, diàmetres, característiques de les estacions impulsores d'aigua i l'estudi del funcionament de la xarxa així com realitzar treballs de camp amb la finalitat de comprovar la veracitat de la documentació existent. A partir d'aquests treballs es van poder completar uns plànols que reflecteixen amb bastant aproximació la realitat de les canalitzacions.

Segons explica Martorell les conclusions d’aquest pla de sanelament “són que hi ha problemes per falta o incapacitat a les xarxes d'evacuació d'aigües de pluja i necessitat de separar mitjançant noves conduccions les xarxes d'aigües fecals de les aigües de drenatge”.

En aquest sentit, el regidor apunta que aquest pla preveu moltes actuacions que s’hauran d’anar executant de forma escalonada: “Des de l’Ajuntament anirem fent cada any algunes de les millores que ens marca aquest document com per exemple, enguany ja separam les aigües netes i brutes del carrer Nou que s’executarà de forma imminent i si tot va com tenim previst, enguany farem també la separació al carrer Donzella aprofitant que l’hem d’aixecar per asfaltar-lo de bell nou, aprofitarem per fer la separació de canonades”.

CARRER NOU

Les obres de millora del carrer nou es varen adjudicar el passat dijous i costaran 215.912’27 euros pagats amb una ajuda del departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per al finançament d’inversions sostenibles. Aquest projecte és considerat “urgent” perquè hi ha un problema de sanejament, ja que aquest carrer recull tota l’aigua que ve de la zona alta de plaça i el centre antic, fet que provoca molts de problemes com ara filtracions a cellers de les cases del carrer. Amb aquesta millora se separen les aigües brutes i les netes i s’amplia la canonada de recollida de pluvials amb la consegüent millora del carrer.

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/lajuntament-de-porreres-executara-el-pla-de-sanejament-i-drenatge-urba-del-municipi