El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei Agrària.

Podeu fer les vostres al·legacions de forma telemàtica accedint al següent enllaç corresponent a l’apartat de“Participació en l’elaboració de normes” de la pàgina:

https://www.caib.es/sites/participacio/contacte/5478/

Aquest procés participatiu estarà obert fins el 29 de març de 2017.

Enllaç a l'original:

http://www.porreres.cat/noticies/consulta-publica-previa-del-govern-balear-fer-lavantprojecte-de-modificacio-de-la-llei