Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11039/625732/resolucio-finalitzadora-del-conseller-de-transicio

Resolució finalitzadora del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 19 d’agost de 2019 amb relació a les sol·licituds presentades en la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials.Num registre 8417.pag 35919-35927