Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11038/625712/resolucio-definitiva-del-director-general-de-plani

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d’agost de 2019 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2019-2020.Num registre 8397.pag 35674-35678