Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11037/625625/aprovacio-del-pagament-de-quotes-per-part-dels-mem

Aprovació del pagament de quotes per part dels membres de l'Associació que tenen la condició d'administració local (Ajuntaments i Consell Insular de Mallorca).Num registre 8310.pag 35482-35483