Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11034/625417/notificacio-col-lectiva-de-liquidacions-i-anunci-d

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de Porreres corresponents a l’exercici de 2019.Num registre 8104.pag 34946-34947