Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11019/624354/correccio-d-errades-de-l-annex-2-de-la-resolucio-d

Correcció d’errades de l’Annex 2 de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juny de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2019-2021.Num registre 7035.pag 31963-31965