Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11017/624287/convocatoria-i-bases-especifiques-reguladores-per-

Convocatòria i bases específiques reguladores per constituir una borsa extraordinària de personal laboral temporal de la categoria de treballadors/es familiars.Num registre 6968.pag 31802-31809