Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11014/623918/transmissio-de-drets-funeraris-del-cementeri-munic

Transmissió de drets funeraris del cementeri municipal de Porreres.Num registre 6601.pag 31529-31529