Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11012/624024/convocatoria-de-subvencions-als-ajuntaments-de-mal

Convocatòria de subvencions als ajuntaments de Mallorca de 20.000 habitants o menys per al suport de la jovent.Num registre 6705.pag 31275-31291