Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11012/624022/extracte-de-l-acord-del-consell-executiu-del-conse

Extracte de l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de dia 15 de maig de 2019 relatiu a la convocatòria de subvencions per a ajuntaments de Mallorca de 20.000 habitants o menys per al suport de la joventut.Num registre 6703.pag 31379-31381