Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11012/624110/decret-51-2019-de-5-de-juliol-pel-qual-es-disposa-

Decret 51/2019, de 5 de juliol, pel qual es disposa el nomenament dels alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Num registre 6790.pag 31066-31068