Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11007/623694/concessio-definitiva-de-les-subvencions-pel-desenv

Concessió definitiva de les subvencions pel desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial 2019.Num registre 6378.pag 30481-30485