Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11004/623449/aprovacio-de-la-llista-provisional-d-admesos-i-exc

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, designació del tribunal avaluador i del lloc, la data i l’hora del primer exercici del procés selectiu per a la selecció per torn lliure de cinc places d'auxiliar administratiu (consolidació d’ocupació temporal).Num registre 6130.pag 29264-29267