Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11000/623129/resolucio-d-aprovacio-de-la-llista-definitiva-i-co

Resolució d'aprovació de la llista definitiva i constitució del borsí .Num registre 5810.pag 28344-28344