Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11000/623141/publicacio-de-les-ordenances-del-pla-parcial-d-ord

Publicació de les ordenances del Pla Parcial d’Ordenació del Sector UP-3, del Pla General Municipal d’Ordenació de Pollença.Num registre 5824.pag 28244-28253