Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10998/622965/resolucio-del-conseller-de-treball-comerc-i-indust

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juny de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2019-2021.Num registre 5645.pag 27509-27660