Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10993/622570/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es rectifica la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 6 de novembre de 2018 per la qual es concedeixen ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2018.Num registre 5168.pag 25406-25412